Τμήμα Fason

Σταγόνα Ανώτερης ποιότητας υπηρεσίες καθαρισμού για ελεύθερους συνεργάτες όπως:
καθαριστήρια ρούχων, πρατήρια, συνεργεία καθαρισμού, κατ/ματα εμπορίας χαλιών κ.λπ.

Καθαρά & υπεύθυνα
με ασφάλεια σιγουριά και αμοιβαιότητα στην συνεργασία.

Σας παρέχουμε:
Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας -  Κύρος & Αξιοπιστία - Παραχώρηση δικαιωμάτων προβολής μέσω εμάς

Απολύτως ανταποδοτική σχέση, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Δικτυωθείτε μαζί μας!